รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

Posted by:

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ชาย-หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปวช.1  รับสมัครตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา  ต.ท่าไม้รวก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  โดยจะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 พฤษภาคม  2560  ณ โรงเรียนคุณหญิงเนื่องบุรี  เวลา 13.00 น.  นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ อ. อัญชลี  มุ่งหมาย  อ.ศิริภา  ทองใบและ อ.ธนวัฒน์  ชูชื่น

0

Add a Comment